Kauko Kivilehto.

Työni on kesken

Olen ehdolla kuntavaaleissa Kokkolassa. Äänestä numeroa 22 !

Olen Kauko Kivilehto syntyperäinen kokkolalainen Merkonomi; MKT /Markkinointi-instituutti tenttit; Öljy-yhtiön yrittäjätutkinto

Työurani olen tehnyt öljy-yhtiöiden ( Esso / Union öljy / Neste ) piiripäällikön tehtävissä ja ympäristöalan yrityksen Lassila & Tikanojan paikallispäällikkönä. Näiden lisäksi minulla on ollut kolme pienyritystä; Reklaamituote (Silkkipaino); Etsen Oy, (ympäristöpalvelut ja henkilöstökoulutus) ja nykyinen Avection Ky (jätealan yritysten konsultointi). Nykyisin olen eläkeläinen.

Olen ollut kunnanvaltuutettuna kolme kautta ja nyt olen varavaltuutettu. Olen Pohjanmaan jätelautakunnan varapuheenjohtaja

Aikaisemmat luottamustoimet; Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä Tekninen lautakunta vpj.

Olen toiminut Kokkolan Yrittäjien hallituksen jäsenenä ja kilpailuneuvoston puheenjohtajana sekä kuntayhteistyötoimikunnan puheenjohtajana.

Olen ollut valtakunnallisen  SKAL ry:n (Suomen kuljetus ja logistiikka) järjestön ympäristövaliokunnan asiantuntijajäsen 2012 – 2020.

Harrastuksistani mainittakoon musiikkki. Tanssimusiikkia olen soittanut eri kokoonpanoissa koko aikuisikäni kitaristina ja pääosin rumpalina sekä laulajana.

Olen säveltänyt yhden CD:llisen musiikkia Juhani Keski-Petäjän runoihin. CD:n: nimi OLEN VIELÄ, saatavana Kokkolan maakuntakirjastossa sijaitsevasta Luckanista sekä musiikkiliike Laitevälitys Oy:stä.

Juhani Keski-Petäjä (1945 – 2015 ) oli harrastelijarunoilija, joka julkaisi kaksi runokirjaa; SÄRMIEN HIONTAA ja OLEN VIELÄ. Juhani teki ansiokkaan päivätyönsä Keskipohjanmaalehden urheilutoimittajana.

Lisäksi harrastuksiini kuuluu postimerkkeily, Lions toiminta ja lenkkeily. (v2016 Espanjassa Santiago de Compostella 350 km )

Tavoitteenani on luottamustoimissa kiinnittää huomio ratkaisujen taloudellisuuteen, paikallisen yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseen ja kaupungin toiminnan tuloksellisuuteen.

Kaupungin tulee olla turvallinen asua ja kaupungin tulee antaa laadukkaat palvelut vauvasta vaariin.

Ihmisiin, -vauvasta vaariin-, kohdistuvat palvelut ja investoinnit tulee tehdä laadukkaasti inhimillisesti budjetoiden.

Tekniikkaan ja kalustoon sekä infraan tehdyt investoinnit tarkkaan harkiten ja tiukasti budjetissa pysyen. Kriittisesti tarpeet kartoittaen ja aina säästökohteita etsien.

KOKOLAN TULEE OLLA KEHITTYVÄ, TASA-ARVOINEN JA TURVALLINEN KAUPUNKI JONKA TALOUS ON KUNNOSSSA!

Vaaliteemani Kokkolan kehittämiseen:

1. Talous, Talous, Talous….kuntoon

Kun tulin valtuuston v 1992 oli veroprosenttimme 18%. Silloin rahoitusjohtaja esitti, että veroprosentti nostettaisiin 19 % :iin ja hän tekee talouden tervehdyttämissuunnitelman, jonka jälkeen vero% lasketaan takaisin 18%.iin.

Miten on käynyt? ……..on vain nostettu veroprosenttia ja velkaannuttu pahasti.

Kuntatalous saadaan kuntoon kolmella tavalla:

1. Korottamalla veroja

2. Lisäämällä lainanottoa

3. Tehostamalla oman palvelutuotannon tehokkuutta.

Kokkolan kaupunki on viimeisimmät 30 vuotta käyttänyt vain tapoja 1. ja 2.

Niitä ei voi enää käyttää!

Kokkolan nkaupungin on panostettav oman palvelurakenteen tuottavuuteen.

Kokkolan kaupunki ottaa kahden ja puolen miljoonan euron lainan kattaakseen henkilöstön lomautusten siirtämisestä syntyneen aukon taloudessa. Kaupunginvaltuusto taipui lainan ottoon äänestysten ja useiden puheenvuorojen jälkeen.

Lomautuksista oli tehty valtuuston päätös, joten mielestäni tämä oli suuri virhe!!!!!

Viranhaltijoilla on tapana kuluttaa ihan kaikki minkä vasltuusto on eri hallintokunnille päättänyt antaa.

Budjetissa ei välttämättä tarvitse pysyä, ei sitä ole pakko kokonaan kuluttaa, jos se on mahdollista alittaa!

Kuntatalous saadaan kuntoon kolmella tavalla:

1. Korottamalla veroja

2. Lisäämällä lainanottoa

3. Tehostamalla oman palvelutuotannon tehokkuutta.

Mikä on Sinun valintasi?

Lähetä vastaus osoitteesaeen:

kauko.kivilehto@anvianet.fi

.

2. Ympäristö

Kokkolan kaupunkiympäristöpalvelut toimii hyvin ja pitää huolta ympäristömme tilasta, aivan toisella tavalla miten se oli 60-70 luvulla. Meillä on puhdas ilma ja luonto.

Ongelmana meillä on Sunti, joka on päästetty surkeaan kuntoon ja veneilymahdollisuus merelle on tärvelty.

Viime vuosina on pieniä korjauksia tehty, mutta suurin ja tärkein työ on jätetty tekemättä.

Sunti pitää saattaa sellaiseen kuntoon, että pienveneily on mahdollista Suntista merelle. Ei se ole mahdoton tehtävä.

Kokkola näyttäisi aivan ylivertaiselta merikaupungilta, kun Suntin yläjuoksulla olisi venesatama ja suntin varsi täynnä pienveneitä.

Oman selvitykseni mukaan Suntin yli kulkee ajoneuvoilla ja junilla n, 15 miljoonaa ihmistä / vuosi.  Miltä Sunti näyttää, kertoo paljon Kokkolan merellisestä ilmeestä.

YVA selvitys (Ympäristövaikutusten arviointi) tulee olla kaikessa ympäristön tilaa vaarantavissa päätöksenteoissa mukana.

Pohjanmaan jätelautakunnan varapuheenjohtajana minulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöä ja ympäristöhuoltoa koskeviin asioihin.

Parhaillaan on menossa jätelain uudistus, joka on tulossa eduskunnan päätettävksi jo tämän kevään aikana

Olen ollut aktiivinen vaikuttaja lain sisältöön kokoomuksen eduskuntaryhmän, Suomen yrittäjien sekä SKAL:in kautta.

Kantakaupungin aluieella olevat tyhjät tontit tulisi rakentaa pikaisesti. Kaupungin tulisi antaa sekä keppiä, että porkkanaa, jotta tavoite toteutuisi mahdollisimman nopeasti.

3. Hankintamenettelyn korjaaminen

Kaupunki on todistettavasti syrjinyt jatkuvasti ja toistuvasti useita paikallisia yrityksiä hankkiessaan tuotteita ja palveluja. Tämä on osaltaan johtanut jopa paikallisten yritysten konkurssiin. Hankintalakia ja omia hankintaohjeita ei ole noudatettu. Tähän tulee saada korjaus.

Jokainen , joka tekee hankitoja kaupungin lukuun, tulee ymmärtää, että hankinnat jotka tehdään paikallisilta yrityksiltä tuottaa verotuloja yhteisöveron- ja ansiotuloveron kautta.

Menestyvät yritykset investoivat paikkakunnalle ja työllistävät kaupunkilaisia.

Hankintoja tekevien tavoitteena tulee olla se, että mahdollisimman moni hankinta tehdään oman paikkakunnan yrityksiltä. Tämä tulee olla tavoite, tietenkin hankintalakia ja kokkolan kaupungin omia henkinta ohjeita noudattaen.

ASENNE PITÄÄ OLLA KOHDALLAAN !

Kauko ja Ava

4. Vanhuspalvelun laadun turvaaminen

Vauvasta vaariin tulee kuntalasten hyvinvointipalveluiden olla tasokasta.

Vanhusväestön osuus kasvaa kaupungissamme nyt kiihtyvästi.  On pidettävä huolta siitä, että tällä väestönosalla palvelutaso säilyy hyvänä.

Tämä on pitkälti Soiten vastuulla, mutta kaikkien pitää olla huolissaan, että asiat ovat kunnossa.

Tässä toiminnassa mm. Omaishoitajat tekevät pyyteetöntä ja vastuullista työtä omaistensa hyvinvoinnin eteen, tätä työtä tulee kaupungin kannustaa.

Vammaisten ja vajaakuntoisten koulutus- ja työharjoittelupaikat tulee turvata

Enenevässä määrin palvelut siirtyvät digi-ympäristöön. Minua huolestuttaa lisääntyvän vanhusväestön pysyminen mukana tässä laajenemassa ja monipuolistuvassa digimailmassa.

Moni iäkkäämpi tarvitsisi jo nyt pikaisesti aivan henmkilökohtaista opastusta. Miten sellainen saataisiin ihan kattavasti toteutettua, siihen tulee paneutua.

Kauko ja Vova

5. Kulttuuri

Kokkola tunnetaan erittäin tasokkaasta kulttuuritarjonnasta.

Kuvan Vova-patsas (Vladimur Froloff 1914 – 1997) oli eräs kuuluisimpia kokkolalaisia kulttuurihenkilöitä.

Musiikkipuolella varsinkin meillä on kaksi, voidaan sanoa mailmankuulua orkesteria: – Kokkolan Kamariorkesteri ja Raimo Vertaisen perustama ja johtama Guardia Nueva.

Tässä yhteydessa saanen ylpeänä mainita, että olin GN-orkesteriyhdistyksen puheenjohtajana 15 vuotta ja minulla on kunnia olla tuon kuuluisan Guradia Nueva orkesterin kunniapuheenjohtaja.

Myös Maakuntamuseo ja Kaupunginteatteri on syytä mainita, kun esitellään kulttuuri Kokkolaa.

Taloudellisista tilantteista huolimatta meidän tulee pyrkiä säilyttämään tämä monipuolista hyvinvointia tuottava sektori. Tämä sektori kuuluu luokittelemaani ”Inhimmillisesti budjetoitava alue”.

Kun haemme säästöjä, joilla turvaamme kulttuuritarjonnan tarpeet, ne löytyvät tekniikkaan, kalustoon tehdyillä säästöillä sekä palvelutuotannon tehokkuutta lisäämällä.

Tästä voit kysyä lisää………. kerron kyllä!

6. YVA

YVA- lyhenne tunnetaan yleensä merkityksellä ”Ympäristövaikutusten arviointi”, mutta sitä tulee käyttää myös hankinnoissa ja palvelutarpeiden määrittelyssä.

Tässä yhteydessä se tarkoittaa: Yritysvaikutusten arviointia.

Eli kaikessa päätöksenteossa tulee ottaa huomioon, miten ratkaisut vaikuttavat paikallisten yritysten toimitaan.

Virkahenkilöstön ja luottamushenkilöiden ehdottomana velvollisuutena on lähipalveluiden säilyttäminen ja paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen.

Näin turvaamme paikallisen yritystoiminnan mahdollisuudet menestyä, investoida ja luoda työpaokkoja Kokkolaan.

Kokkolassa on n. 20 000 työllistä, joista suurteollisuus, Soite ja kaupunki työllistävät noin puolet. Loput työllistyy pienissä ja keskisuuritissa yrityksissä. Tulevat työpaikat painottuvat PK-yrityksiin.

Esimerkiksi nyt on jo tiedossa, että Ekorosk pyrkii kunnallistamaan jätteenkuljetuksen. Tähän asiakokonaisuuteen tulisi kaikkien nyt tutustua. Meidän tulee estää tällainen pienten ja keskisuurten jäteytirräjien toimintaedellytysten alas-ajo.

Paljon puhutaan hyvinvointiavaltion säilyttämisestä. Meidän tulee tukea ajatusta: HYVINVOINTI KOKKOLAN SÄILYTTÄMISESTÄ!

Yhteystiedot

Kauko Kivilehto

Morsiussaarenpolku 8, 67300 Kokkola

p. 044-314 0946

kauko.kivilehto@anvianet.fi

www.kaukokivilehto.fi

fb/kuntavaalit2021/kauko kivilehto

OTAHAN YHTEYTTÄ