Kauko Kivilehto.

Kokemusta kehiin

Olen ehdolla aluevaavaaleissa Kokkolassa. Äänestä numeroa 34 !

Olen Kauko Kivilehto syntyperäinen kokkolalainen Merkonomi; MKT /Markkinointi-instituutti tenttit; Öljy-yhtiön yrittäjätutkinto

Työurani olen tehnyt öljy-yhtiöiden ( Esso / Union öljy / Neste ) piiripäällikön tehtävissä ja ympäristöalan yrityksen Lassila & Tikanojan paikallispäällikkönä. Näiden lisäksi minulla on ollut kolme pienyritystä; Reklaamituote (Silkkipaino); Etsen Oy, (ympäristöpalvelut ja henkilöstökoulutus) ja nykyinen Avection Ky (jätealan yritysten konsultointi). Nykyisin olen eläkeläinen.

Olen ollut kunnallispolitiikassa kolmisenkymmentä vuotta.

Olen tällä vaalikaudella Kokkolan kaupunginvaltuutettu, Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja Kaupunkirakennelautakunnan jäsen.

Aikaisemmat luottamustoimet; Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä Tekninen lautakunta vpj. sekä Pohjanmaan jätelautakunnan varapuheenjohtaja.

Olen ollut yhden kauden Keskipohjanmaan liiton hallituksen jäsen

Olen toiminut Kokkolan Yrittäjien hallituksen jäsenenä ja kilpailuneuvoston puheenjohtajana sekä kuntayhteistyötoimikunnan puheenjohtajana.

Olen ollut valtakunnallisen  SKAL ry:n (Suomen kuljetus ja logistiikka) järjestön ympäristövaliokunnan asiantuntijajäsen 2012 – 2020.

Harrastuksistani mainittakoon musiikkki. Tanssimusiikkia olen soittanut eri kokoonpanoissa koko aikuisikäni kitaristina ja pääosin rumpalina sekä laulajana.

Olen säveltänyt yhden CD:llisen musiikkia Juhani Keski-Petäjän runoihin. CD:n: nimi OLEN VIELÄ, saatavana Kokkolan maakuntakirjastossa sijaitsevasta Luckanista sekä musiikkiliike Laitevälitys Oy:stä.

Juhani Keski-Petäjä (1945 – 2015 ) oli harrastelijarunoilija, joka julkaisi kaksi runokirjaa; SÄRMIEN HIONTAA ja OLEN VIELÄ. Juhani teki ansiokkaan päivätyönsä Keskipohjanmaalehden urheilutoimittajana.

Lisäksi harrastuksiini kuuluu postimerkkeily, Lions toiminta ja lenkkeily. (v2016 Espanjassa Santiago de Compostella 350 km )

Tavoitteenani on luottamustoimissa kiinnittää huomio ratkaisujen tasapuoliseen tuottamiseen, taloudellisuuteen, toiminnan tuloksellisuuteen ja hankinnoissa paikallisen yritystoiminnan huomioimiseen.

Hyvin vointialueen tulee olla turvallinen asua ja kaupungin tulee antaa laadukkaat palvelut vauvasta vaariin.

Ihmisiin, -vauvasta vaariin-, kohdistuvat palvelut ja investoinnit tulee tehdä laadukkaasti inhimillisesti budjetoiden.

Tekniikkaan ja kalustoon sekä infraan tehdyt investoinnit tarkkaan harkiten ja tiukasti budjetissa pysyen. Kriittisesti tarpeet kartoittaen ja säästökohteitakin etsien.

KESKIPOHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN TULEE OLLA KEHITTYVÄ, TASA-ARVOINEN JA TURVALLINEN PALVELUKOKONAISUUS JONKA TALOUS ON KUNNOSSSA!

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-1.png

Vaaliteemani Keskipohjanmaan hyvinvointialueen kehittämiseen:

1. Palvelutar-peen priorisointi

Terveyspalveluille tulee saada merkittävä parannus mm. vanhustenhoivaan, mielenterveyspalveluihin ja hammashuoltoon. Nämä osiot ontuvat nyt kaikkein pahiten. Vanhustenhoivassa hyvin keskeisessä asemassa on omaishoitajat, heidän huomioiminen palvelukokonaisuudessa on erittäin merkityksellinen.

On aivan selvää, että ilman yksityistä palvelutarjontaa näistä haasteista ei selvitä. Muutoinkin yksityinen- ja kolmas sektori on otettava niin laajasti mukaan, että kaikki palvelut saadaan toimimaan moitteettomasti.   Valinnanvapaus tulee olla peruslähtökohta.

Palvelusetelin käyttöä laajennettava sekä Kela-korvaustoimintaa on kehitettävä. Ennalta ehkäisevää palvelua on tehostettava. Digitaalisten- ja liikkuvan palvelujen käyttöä lisättävä.              Sote- uudistuksen tulos ja tavoite tulee olla, että saadaan ihmiset nopeammin hoitoon.

.

2. Verotus

Mielestäni verotusoikeutta ei missään tapauksessa tule antaa hyvinvointialueille.

Mikäli niin tehtäisiin, silloin meillä olisi kolme verotusoikeudellista tahoa. (kirkollisvero mukaanlukien neljä)

Näin ollen varotuksen kokonaisvalvonta olisi vaikeaa kontrolloida ja olisi suuri vaara, että kokonaisveroaste nousisi.

Uutta Sotea pystytettäessä luvattiin, että Sote kulut eivät saa kasvaa, vaan että uudistus tuo jopa säästöjä.

3. Hankinta-menettelyn ohjeistaminen

.

Keskipohjanmaan Hyvinvointialue on erittäin suuri ja merkityksellinen erilaisten palveluiden ja tavaroiden hankkija. oman arvioni mukaan sen hankintojen euromääräinen arvo on yli 30 miljoonaa euroa / v. (oma arvio, joka voi olla virheellinen mutta suuruusluokka on kuitenkin kymmeniä miljoonia euroja / vuosi).

Nyt tulee valita valtuustoon päättäjiä, jotka valvovat ja ohjaavat näitä hankintoja hankintalain ja hyvinvointialueen omaa hankintaohjeistusta noudattaen.

Tarjouspyyntöjen sisältö ja muotoilu tulee olla paikalliset yritykset huomioiva!

Hankintaeuroista mahdollisimman suuri osa tulee kohdistaa paikallisille yrittäjille ja näin vahvistaa oman alueemme työllisyyttä ja hyvinvointia.

Näin toimien vaurastamme oman kuntamme verotuloja, joilla kasvatamme oman alueemme hyvinvointia. Kustannuksiin tulee tuottaa läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

On muistettava, että julkiset palvelut maksetaan yksityiseltä sektorilta kerätyillä verovaroilla.

ASENNE PITÄÄ OLLA KOHDALLAAN !

Kauko ja Ava

4. Vanhuspalvelun laadun turvaaminen

Vauvasta vaariin tulee kuntalasten hyvinvointipalveluiden olla tasokasta.

Vanhusväestön osuus kasvaa kaupungissamme nyt kiihtyvästi.  On pidettävä huolta siitä, että tällä väestönosalla palvelutaso säilyy hyvänä.

Tässä toiminnassa mm. Omaishoitajat tekevät pyyteetöntä ja vastuullista työtä omaistensa hyvinvoinnin eteen, tätä työtä tulee kaupungin kannustaa.

Vammaisten ja vajaakuntoisten koulutus- ja työharjoittelupaikat tulee turvata

Enenevässä määrin palvelut siirtyvät digi-ympäristöön. Minua huolestuttaa lisääntyvän vanhusväestön pysyminen mukana tässä laajenemassa ja monipuolistuvassa digimailmassa.

Moni iäkkäämpi tarvitsisi jo nyt pikaisesti aivan henkilökohtaista opastusta digimailman omaksumiseen. Miten sellainen saataisiin ihan kattavasti toteutettua, siihen tulee paneutua.

Sairaanhoitaja

5. Hoitohenkilöstön palkkaus

Tämä asia on puhututtanut viimeaikoina, ja se on todellinen haaste.

Muissa pohjoismaissa palkkataso on huomattavasti korkeampi, se on totta.

Tämän Sote- uudistuksen myötä tapahtuu koko alan palkkojen harmonisointi, joka asiantuntijoiden arvion mukaan maksaa 500 – 1000 milj. euroa.

Se on paljon ja kustannushaarukkakin on lavea! On nyt ensin katsottava miten tämä tulee muuttamaan palkkausta ja onko se ratkaisu vai tarvitaanko myös muita toimenpiteitä.

Henkilöstön työhyvinvointiin ja koulutukseen on panostettava.

K

Jokilaaksojen pelastuslaitos

6. Palo- ja pelastuslaitos

Tämä osa-alue on myös hyvin laaja kokonaisuus, jonka toimintaedellytykset tulee turvata.

Vapaapalokunnat on otettava huomioon ja niiden toimintaedellytykset on turvattava. On huomioitava, että suuren osan tulipaloista sammuttavat vapaaehtoiset palokunnat.

Suomessa on 784 palokuntaa joista 688 asemaa toimii ns. sopimuspalokuntana ja ne koostuvat vapaaehtoisista vapaapalokuntalaisista.

Yhteystiedot

Kauko Kivilehto

Morsiussaarenpolku 8, 67300 Kokkola

p. 044-314 0946

kauko.kivilehto@anvianet.fi

www.kaukokivilehto.fi

fb/aluevaalit.fi/kauko kivilehto

OTAHAN YHTEYTTÄ